Firma świadczy usługi w zakresie:

 • Przeglądu, naprawy gaśnic
 • Przeglądu, naprawy agregatów
 • Przeglądu, naprawy hydrantów wewnętrznych
 • Pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Prób ciśnieniowych węży
 • Oznakowania obiektów znakami zgodnie z Polską Normą (znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe, ostrzegawcze)
 • Opracowania planów ewakuacyjnych
 • Opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Impregnacji ognioochronnej
 • Montażu domowych czujek dymu, gazu, tlenku węgla
 • Szkoleń przeciwpożarowych
 • Szkoleń bhp – pracodawców i pracowników, ocena ryzyka zawodowego, itp.
 • Szkoleń medycznych – udzielenie pierwszej pomocy
 • Etatyzacji podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Analiza stanu zabezpieczenia pożarowego budynków
 • Kompleksowej obsługi zakładów pracy w zakresie ppoż., bhp, medycznym