Szkolenie przeciwpożarowe – obowiązkiem pracodawcy

Zdrowie, życie, mienie, środowisko – to właśnie ma na celu ochrona przeciwpożarowa. Dlatego jest ona tak bardzo ważna również w stosunkach pracy. Przepisy mówią jasno, że każdy właściciel czy też użytkownik budynku ma obowiązek zapewnić ochronę przeciwpożarową. Oznacza to, że zarówno pracodawca, który jest właścicielem budynku, jak i ten który budynek wynajmuje musi spełnić określone w ustawie obowiązki. Należy przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych. Trzeba wyposażyć budynek, obiekt…