Czy warto robić regularne przeglądy gaśnic?

Jak często przeprowadzać legalizację gaśnicy? Jak sprawdzić jej okres przydatności do użycia i dlaczego jest to takie ważne. Mniejsze gaśnice stosuje się w samochodach, a te większe w obiektach publicznych i przemysłowych. Każda z gaśnic posiada etykietę opisującą jej przeznaczenie oraz sposób użycia. Gaśnica samochodowa 1 kg musi znaleźć się w każdym pojeździe osobowym. Taki obowiązek jest wpisany do kodeksu drogowego. Każde z urządzeń gaśniczych posiada okres gwarancji producenta oraz…