Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nazywana jest również potocznie instrukcją przeciwpożarową lub też instrukcją pożarową. Jest to podstawowy dokument, który zawiera informacje na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej danego budynku. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego złożona jest z dwóch części – opisowej i graficznej. Ta druga część zawiera rzuty kondygnacji wraz z zaznaczonym rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego, drogami ewakuacyjnymi oraz opisem pomieszczeń. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest wymogiem, który określa § 6 rozporządzenia MSWiA z dnia…