Instrukcje medyczne

 • DD001 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • DD002 Pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach
 • DD003 Instrukcja postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym
 • DD004 Instrukcja ratowania i reanimowania topielców
 • DD005 Instrukcja obsługi apteczki
 • DD006 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 • DD007 Instrukcja postępowania w przypadku oparzenia kwasem lub ługiem
 • DD008 Wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy
 • DD009 Zmianowy wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy
 • DD010 Instrukcja BHP postępowania z odpadami medycznymi
 • DD011 Zasady udzielania pomocy przedmedycznej porażonym prądem elektrycznym
 • DD012 Instrukcja BHP przy obsłudze autoklawu
 • DD013 Instrukcja BHP przy obsłudze lasera
 • DD014 Instrukcja BHP przy dezynfekcji ubrań dla przychodni
 • DD016 Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia do masażu wirowego
 • DD017 Instrukcja BHP mycia i odkażania rąk w szpitalach i placówkach służby zdrowia DD018 Instrukcja BHP dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego
 • DD020 Zasady postępowania przy uwalnianiu porażonego spod działania prądu elektr. o niskim napięciu poniżej 1000 V