Instrukcje BHP

Ogólne
 • AA01 Instrukcja ogólna BHP obowiązująca wszystkich pracowników
 • IAA05 Ogólne przepisy BHP przy maszynach produkcyjnych
 • IAA06 Instrukcja BHP dla odlewni
 • IAA08 Instrukcja BHP przy posług, się ręcznymi narzędziami o napędzie mech
 • IAA10 Instrukcja postępowania na stanowisku pracy z komputerem i drukarką
 • IAA11 Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki
 • IAA12 Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki dokumentów
 • IAA13 Ogólna instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych
 • IAA14 Instrukcja ogólna BHP w szkołach i placówkach publicznych
 • IAA15 Instrukcja ogólna BHP w warsztatach, laboratoriach, pracowniach w szkołach i placówkach publicznych
 • IAA16 Instrukcja ogólna BHP w czasie zajęć wychowania fizycznego, sportu i turystyki
 • w szkołach i placówkach publicznych
 • IAA17 Instrukcja BHP dotycząca obchodzenia się z narzędziami ręcznymi
 • IAA18 Instrukcja BHP dla sprzątaczek i osób zatrudnionych przy sprzątaniu
 • IAA19 Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy śniegowej
 • IAA20 Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy proszkowej
 • IAA21 Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia gaśniczego typu GSE-2xW do gaszenia sprzętu elektronicznego i elektrycznego
 • IAA22 Instrukcja BHP przy robotach szklarskich
 • IAA23 Ogólna instrukcja BHP podczas produkcji wykrojów w szwalni
 • IAA24 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn szwalniczych
 • IAA25 Instrukcja BHP podczas prasowania żelazkiem
 • IAA26 Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy śniegowej z zaworem szybko otwieralnym
 • IAA27 Instrukcja BHP techniki mycia i dezynfekcji rąk
 • IAA28 Instrukcja eksploatacji i BHP dla urządzenia odpylającego UO-50
 • IAA29 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny offsetowej
 • IAA30 Instrukcja BHP przy obsłudze krajarki jednonożnej
 • IAA31 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny sztanc tygiel
 • IAA32 Instrukcja BHP w pralniach i farbiarniach
 • IAA33 Instrukcja BHP przy obsłudze kasy fiskalnej
 • IAA34 Ogólna Instrukcja w przypadku napadu rabunkowego
 • IAA35 Instrukcja Postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego
 • IAA36 Instrukcja BHP dla listonosza
 • IAA37 Instrukcja bhp dla splataczy lin
 • IAA38 Instrukcja BHP przy obsłudze magla elektrycznego
 • IAA39 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do oprawy dokumentów
 • IAA41 Instrukcja BHP przy obsłudze zszywacza pneumatycznego
 • IAA42 Instrukcja BHP przy obsłudze solarium
 • IAA43 Instrukcja BHP przy obsłudze prasy do makulatury, opakowań z tworzyw sztucznych i aluminium
 • IAA45 Skrócona instrukcja obsługi, konserwacji i BHP urządzeń oraz instalacji chłodniczych w zakładzie
 • IAA46 Regulamin korzystania z zielonych terenów rekreacyjnych
 • IAA47 Instrukcja regulamin korzystania z placów zabaw dla przedszkoli
 • IAA48 Instrukcja regulamin korzystania z boisk szkolnych i urządzeń sportowych
 • IAA49 Instrukcja sanitarna w zakładzie fryzjerskim
Obróbka drewna
 • IAB01 Instrukcja BHP w warsztatach stolarskich
 • IAB02 Instrukcja bezpiecznej obsługi piły tarczowej
 • IAB03 Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki taśmowej
 • IAB04 Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki do drewna
 • IAB05 Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki-wyrówniarki do drewna
 • IAB06 Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki do drewna (dolnowrzecionowej)
 • IAB07 Instrukcja BHP przy obsłudze pilarki ramowej wielopiłowej
 • IAB08 Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki – felcarki do drewna
 • IAB09 Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki grubościowej Z
 • IAB10 Instrukcja BHP przy obsłudze suszarni do drewna
 • IAB11 Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej formatówki
 • IAB12 Instrukcja BHP przy składowaniu materiałów z drewna
 • IAB13 Instrukcja BHP frezarki górno wrzecionowej do drewna
 • IAB14 Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ciesielskich
 • IAB15 Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki tarczowej do drewna
 • IAB18 Instrukcja BHP przy obsłudze zgrzewarki punktowej i liniowej
 • IAB19 Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki wielowrzecionowej
 • IAB20 Instrukcja BHP przy obsłudze traka
 • IAB21 Instrukcja BHP przy obsłudze piły
Obróbka metali
 • IAC01 Instrukcja BHP przy szlifierkach
 • IAC02 Instrukcja bezpiecznej obsługi nożyc mechanicznych do blach
 • IAC03 Instrukcja bezpiecznej obsługi wiertarki
 • IAC04 Instrukcja bezpiecznej obsługi tokarek do metali
 • IAC05 Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi frezarek do metali
 • IAC06 Instrukcja BHP przy obsłudze piły mechanicznej do cięcia metali
 • IAC07 Instrukcja BHP użytkowania elektrycznego przecinarek lin drucianych
 • IAC08 Instrukcja BHP eksploatacji i remontów pras mimośrodowych
 • IAC09 Instrukcja BHP eksploatacji wiertarki stołowej
 • IAC10 Instrukcja BHP eksploatacji szlifierki do płaszczyzn
 • IAC11 Instrukcja BHP eksploatacji nożyc gilotynowych
 • IAC12 Instrukcja BHP przy obsłudze przecinarki ściernicowej
 • IAC13 Instrukcja BHP przy pracach ślusarskich
 • IAC14 Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi strugarek do metali
 • IAC15 Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki poziomej
 • IAC17 Instrukcja BHP przy obsłudze prasy mechanicznej – krawędziowej
 • IAC18 Instrukcja BHP przy obsłudze prasy hydraulicznej
 • IAC19 Instrukcja BHP przy spawaniu acetylenowym
 • IAC20 Instrukcja bezpiecznej obsługi przy spawaniu łukiem elektrycznym
 • IAC21 Instrukcja BHP przy spawaniu elektrycznym
 • IAC22 Instrukcja BHP przy spawaniu w osłonie gazów obojętnych
 • IAC23 Instrukcja BHP przy cięciu (paleniu) gazowym ręcznym
 • IAC24 Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym
 • IAC25 Instrukcja BHP przy obsłudze prasy do metali
 • IAC26 Instrukcja BHP przy obsłudze uniwersalnej szlifierki do ostrzenia narzędzi
 • IAC27 Instrukcja BHP przy oczyszczaniu elementów metalowych za pomocą piasku, żużlu lub śrutu
 • IAC28 Instrukcja BHP przy cięciu plazmowym
 • IAC29 Instrukcja BHP przy obsłudze giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych
 • IAC30 Instrukcja BHP przy obsłudze elektronarzędzi (wiertarki, szlifierki,
 • IAC34 Instrukcja bhp przy obsłudze szlifierki do metali
 • IAC35 Ogólna instrukcja BHP przy pracach spawalniczych
 • IAC36 Instrukcja BHP przy czyszczeniu powierzchni metali i innych powierzchni urządzeniami z otwartym obiegiem ścierniwa
 • IAC37 instrukcja bhp przy czyszczeniu powierzchni w komorze roboczej
Obróbka i przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • IAD01 Instrukcja – przepisy BHP przy pracy z kwasami
 • IAD02 Instrukcja BHP przy magazynowaniu i stosowaniu podchlorynu sodowego
 • IAD03 Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarki
 • IAD04 Instrukcja postępowania w przypadku oparzenia kwasem lub ługiem
 • IAD05 Instrukcja ogólna BHP w laboratorium
 • IAD06 Instrukcja eksploatacji zgrzewarki elektrycznej do tworzyw sztucznych
Transport, magazynowanie, warsztaty samochodowe
 • IAE01 Instrukcja obsługi wciągników elektrycznych
 • IAE02 Instrukcja BHP obsługi dźwignika Z
 • IAE03 Instrukcja BHP przy obsłudze wózka widłowego – sztaplarki
 • IAE04 Instrukcja BHP przy obsłudze wózka akumulatorowego
 • IAE05 Instrukcja BHP na stanowisku operatora dźwignicy
 • IAE06 Instrukcja BHP przy obsłudze suwnicy ZA
 • IAE07 Instrukcja BHP na stanowisku hakowego
 • IAE08 Instrukcja BHP na stanowisku linowego-hakowego przy zawieszaniu prefabrykatów budowlanych
 • IAE09 Instrukcja ogólna ręcznego przewożenia towarów
 • IAE10 Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie ogólnego przeznaczenia
 • IAE11 Instrukcja składowania i magazynowania towarów w sklepie
 • IAE12 Instrukcja BHP składowania i transportowania butli tlenowych i acetylenowych
 • IAE13 Instrukcja BHP dla magazynu wysokiego składowania
 • IAE14 Instrukcja BHP przy obsłudze ładowania baterii akumulatorów
 • IAE15 Instrukcja BHP przy obsłudze wyważarki do kół
 • IAE16 Instrukcja BHP przy obsłudze podnośnika samochodowego hydraulicznego
 • IAE17 Instrukcja BHP w zakładzie wulkanizacyjnym
 • IAE18 Instrukcja BHP przy obsłudze dźwigu towarowego
 • IAE19 Instrukcja BHP Dla konserwatora urządzeń dźwignicowych z wyłączeniem dźwigów towarowych i osobowych
 • IAE22 Instrukcja BHP przy ręcznym przenoszeniu towarów
 • IAE23 Instrukcja BHP przy montażu i demontażu opon
 • IAE25 Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków chemicznych
Prace budowlane i instalacyjne
 • IAF01 Instrukcja BHP przy tynkowaniu mechanicznym i obsłudze agregatu tynkarskiego
 • IAF02 Instrukcja BHP przy wnoszeniu i demontażu rusztowań budowlanych
 • IAF03 Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza
 • IAF04 Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac murarskich oraz tynkarskich
 • IAF05 Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego
 • IAF06 Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót dekarskich
 • IAF07 Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki
 • IAF08 Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ziemnych
 • IAF09 Instrukcja BHP przy robotach posadzkarskich
 • IAF10 Instrukcja BHP przy robotach elektrycznych na budowie
 • IAF11 Instrukcja BHP przy wykonywaniu instalacji sanitarnych
 • IAF12 Instrukcja BHP na stanowisku elektromontera przy wykonywaniu i eksploatacji sieci o napięciu 1 kV
 • IAF13 Instrukcja BHP na stanowisku elektryka konserwatora do 1kV
 • IAF14 Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń pod napięciem
 • IAF15 Instrukcja ogólna BHP przy eksploatacji stacji energetycznej, nie wymagającej stałej obsługi
 • IAF16 Instrukcja ogólna BHP stacji transformatorowej 15/0,4kV
 • IAF17 Instrukcja ogólna zasad bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych
 • IAF18 Instrukcja obsługi kotła c,o, podczas pracy
 • IAF19 Instrukcja bezpiecznej obsługi kotłów parowych
 • IAF20 Instrukcja BHP postępowania w razie awarii instalacji gazowej budynku
 • IAF21 Instrukcja BHP w kotłowniach olejowo-gazowych
 • IAF22 Instrukcja BHP dla konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej i CO
 • IAF23 Instrukcja BHP przy obsłudze kotłowni opalanej trocinami
 • IAF24 Instrukcja w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych
 • IAF25 Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń wentylacyjnych i odpylających
 • IAF26 Instrukcja BHP przy pracach spawalniczych na budowie
 • IAF29 Instrukcja BHP przy obsłudze mechanicznego sprzętu budowlanego
 • IAF30 Instrukcja BHP przy robotach rozbiórkowych
 • IAF31 Instrukcja BHP przy pracach na drabinach
 • IAF33 Instrukcja BHP przy obsłudze wyciągarki budowlanej
 • IAF34 Instrukcja BHP przy pracach na wysokości
Gastronomia i przetwórstwo spożywcze piekarnika
 • IAG02 Instrukcja BHP przy obsłudze patelni elektrycznej
 • IAG03 Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego elektrycznego
 • IAG04 Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego gazowego
 • IAG05 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn do zmywania naczyń
 • IAG06 Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego węglowego
 • IAG07 Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego parowego
 • IAG08 Instrukcja BHP przy obsłudze kotłów warzelnych
 • IAG09 Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń w zakładach gastronomicznych
 • IAG10 Instrukcja BHP przy obsłudze bemara
 • IAG11 Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, sprzętu i naczyń dla obiektów handlowych
 • IAG12 Instrukcja BHP przy obsłudze krajalnicy do pieczywa
 • IAG13 Instrukcja BHP przy obsłudze obieraczki do ziemniaków
 • IAG14 Instrukcja BHP przy obsłudze pieca (trzonu) kuchennego
 • IAG15 Instrukcja BHP przy obsłudze patelni gazowej
 • IAG16 Instrukcja BHP przy obsłudze kociołków przechylnych
 • IAG17 Instrukcja BHP przy obsłudze automatycznej krajalnicy żywności
 • IAG18 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do mielenia mięsa – Wilk
 • IAG19 Instrukcja BHP przy obsłudze szaf chłodniczych
 • IAG20 Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w przemyśle spożywczym
 • IAG21 Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w ubojni i masarni
 • IAG22 Instrukcja BHP w zakładach spożywczych
 • IAG23 Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w punktach małej gastronomii
 • IAG24 Ogólna Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętu  w zakładach produkcji spożywczej
 • IAG25 Instrukcja sanitarna w sprawie przechowywania próbek środków spożywczych
 • IAG26 Instrukcja BHP przy obsłudze mięsiarki do ciasta
 • IAG27 Instrukcja BHP przy obsłudze pieca piekarniczego
 • IAG28 Instrukcja BHP w pomieszczeniach piekarni
 • IAG29 Instrukcja BHP przy obsłudze elektrycznych pieców piekarniczych
 • IAG30 Instrukcja BHP przy obsłudze frytkownicy
 • IAG31 Instrukcja BHP przy obsłudze kuchni mikrofalowej
 • IAG32 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny wieloczynnościowej gastronomicznej
 • IAG33 Instrukcja BHP przy obsłudze przesiewacza dla młynów, piekarni, cukierni
 • IAG34 Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego weglowo-parowego
 • IAG35 Instrukcja BHP przy obsłudze opiekacza – grilla gazowego
 • IAG36 Instrukcja BHP przy obsłudze stołu podgrzewczego
 • IAG37 Instrukcja BHP przy obsłudze piekarnika elektrycznego
 • IAG38 Instrukcja BHP przy obsłudze taboretu gazowego
 • IAG39 Instrukcja BHP przy obsłudze elektrycznego podgrzewacza wody
 • IAG41 Instrukcja BHP przy obsłudze kuchni gazowej
 • IAG45 Instrukcja BHP przy obsłudze elektrycznej wałkowarki do ciasta
 • IAG47 Instrukcja BHP przy obsłudze dzielarki chlebowej
 • IAG48 Instrukcja BHP przy obsłudze dozownika do mąki
 • IAG49 Instrukcja BHP przy obsłudze wywrotnicy podnoszącej wózki z ciastem
 • IAG50 Instrukcja sanitarna zabezpieczenia piekarni przed szkodnikami
 • IAG51 Instrukcja sanitarna utrzymania higieny otoczenia piekarni
 • IAG54 Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji jaj
 • IAG55 Instrukcja sanitarna przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa
 • IAG56 Instrukcja sanitarna utrzymania porządku, czystości i higieny w sklepie i jego otoczeniu
 • IAG57 Instrukcja BHP zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami
Wyciąg z przepisów
 • IAH01 Wykaz prac zabronionych młodocianym
 • IAH02 Wykaz prac zabronionych kobietom
 • IAH03 Wyciąg w sprawie BHP przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów
 • IAH04 Wykaz prac dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego młodocianych
 • IAH05 Terminy zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych
 • IAH06 Warunki zawierania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów
 • IAH07 Przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu