Podstawowe wyposażenie apteczki w zakładzie pracy

Przy kompletowaniu zawartości apteczki najważniejsze są potrzeby, które w przypadku zakładu pracy wynikają z charakteru i specyfiki firmy. Liczba zatrudnionych pracowników nie ma wpływu na zawartość apteczki. Natomiast od niej zależy liczba apteczek i punktów pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (art. 2091 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Liczba, usytuowanie i wyposażenie apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

Opakowanie i zawartość apteczki

Opakowanie apteczki pierwszej pomocy powinno być:

– odporne na działanie czynników mechanicznych,

– przeznaczone właśnie dla apteczki (np. walizki metalowe, przenośne szafki metalowe z uchwytem walizkowym, sztywne torby nylonowe),

– wygodne w obsłudze.

Użytkownik apteczki powinien mieć możliwość szybkiego jej dostarczenia na miejsce wypadku.

Przykładowa podstawowa apteczka zakładowa pierwszej pomocy powinna zawierać tylko środki opatrunkowe i sprzęt ratunkowy, w szczególności:

– instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

– nożyczki lub nóż,

– gazę opatrunkową sterylną (kompresy gazowe) – 4 opakowania,

– bandaż elastyczny – 4 opakowania,

– chustę trójkątną – 2 sztuki,

– elastyczną siatkę opatrunkową (Codofix, Elastofix) – 2 – 3 rozmiary,

– agrafki – 4 sztuki,

– maseczkę do sztucznego oddychania metodą „usta-usta”,

– rękawiczki gumowe – 3 pary,

– folię termoizolacyjną srebrno-złotą (folia NRC) – 1 – 2 sztuki,

– plaster zwykły – 2 rolki,

– plastry z opatrunkiem (kilka rozmiarów).

Apteczka nie powinna zawierać waty, leków i środków dezynfekcyjnych. Proponowany zestaw jest zgodny z wytycznymi szkoleniowymi Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy  i zakłada udzielenie pierwszej pomocy 1 osobie (maksymalnie 2 osobom).