Pierwsza pomoc w pigułce – pomoc, to nasz obowiązek.

Na początek wyjaśnimy sobie co nazywamy pierwszą pomocą. Są to wszystkie czynności, które podejmujemy przed przyjazdem pogotowia ratunkowego włącznie z jego wezwaniem. Kiedy pomoc nie zostanie udzielona może dojść nawet do poważnego uszkodzenia zdrowia, a nawet może się kończyć śmiercią. Polskie prawo mówi o tym, że każdy obywatel ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, chociaż poprzez wezwanie służb ratowniczych.

Kilka podstawowych informacji: aż około 75 % stanów zagrożenia życia ma miejsce w domu, czas dojazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego trwa w mieście ok. 8 min, a poza miastem ok. 15 min, w Polsce pierwszej pomocy na miejscu zdarzeniu udziela się tylko w 20 % przypadków, w UK w 30 %, a w krajkach skandynawskich w 60% – 70%.

Jak ocenić BEZPIECZEŃSTWO:

  1. Sprawdź, czy miejsce zdarzenia jest bezpieczne dla Ciebie.

Czy nic się nie pali albo nie wybuchnie?

Czy żaden pojazd Cię nie potrąci?

Czy nic nie spadnie na głowę (gałąź, gruz itp.)?

Czy nie wpadniesz gdzieś (studzienka kan., dół)?

Czy nikt nie stanowi zagrożenia dla Ciebie?

Czy nie narażasz się na czynniki zakaźne, toksyczne?

  1. Sprawdź, czy miejsce zdarzenia jest bezpieczne dla poszkodowanego.

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy Jeżeli uznamy, że miejsce jest niebezpieczne należy:

Usunąć czynnik ryzyka

Nie wchodzić w miejsce zagrożenia. Dobry ratownik to żywy ratownik! Brak pośpiechu i paniki Lepiej zastanowić się chwilę zanim zaczniemy udzielać pierwszej pomocy – chcemy pomóc, a nie zaszkodzić

Jak można zabezpieczyć miejsce zdarzenia:

Załóż rękawiczki!!!

Zrób sobie miejsce, odsuń zbędny tłum.

Użyj trójkąta ostrzegawczego. Załóż kamizelkę odblaskową. Zaciągnij hamulec ręczny.

Wyłącz silnik uszkodzonego pojazdu. Włącz światła awaryjne.

Wyłącz niebezpieczne urządzenia elektryczne.

Podeprzyj niestabilne konstrukcje.

Poproś kogoś o pomoc.

Wezwij służby ratunkowe.

Jak ocenić CO SIĘ STAŁO?

Jak wygląda miejsce zdarzenia?

Czy jest bezpieczne?

Ile jest osób poszkodowanych? W jakiej pozycji (leżą, stoją, są uwięzieni)?

W jakim wieku są poszkodowani (dzieci, dorośli, os. starsze)?

Inne okoliczności (kobieta w ciąży, os. chore przewlekle, os. w stanie upojenia alkoholowego)?

Czy jest już ktoś udzielający pomocy, służby ratunkowe?

Jak uzyskać informacje?

Rozejrzyj się dookoła. Zorientuj się gdzie jesteś.

Porozmawiaj ze świadkami zdarzenia, rodziną.

Porozmawiaj z poszkodowanym (o ile to możliwe).

Wzywając pomoc podążaj za pytaniami dyspozytora.

Jeśli jest wielu poszkodowanych, podchodź po kolei do każdego, aby ocenić stan.

Udział w szkoleniu z pierwszej pomocy jest bardzo istotny, ponieważ może ono nauczyć nas jak prawidłowo postępować w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia.