Zakład Usług Przeciwpożarowych

”MARSZAŁEK” Krzysztof Glazik

ul. Okrężna 3, 89-510 Bysław

Telefony:

Biuro: 609 066 339

Inspektor d/s Ochrony Ppoż: 609 778 629

Specjalista d/s BHP: 503 018 199

Numer Konta BGŻ S.A. O/Tuchola

95 2030 0045 1130 0000 0965 1320

E mail: marszalek998@wp.pl

NIP: 561-125-51-34

REGON: 341270037