Instrukcje ppoż.

DB001 Instrukcja ogólna przeciwpożarowa DB002 General fire – protection instructions. Instrukcja ogólna przeciwpożarowa (wersja angielska) DB003 Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru DB004 Instrukcja zapewnienia bezpieczeństwa ppoż., garaży i warsztatów samochodowych DB005 Instrukcja przeciwpożarowa w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych Z DB006 Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych DB007 Instrukcja przeciwpożarowa dla magazynów i składów butli gazów technicznych DB008 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych DB009 Instrukcja wykonywania prac…

Instrukcje medyczne

DD001 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach DD002 Pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach DD003 Instrukcja postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym DD004 Instrukcja ratowania i reanimowania topielców DD005 Instrukcja obsługi apteczki DD006 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy DD007 Instrukcja postępowania w przypadku oparzenia kwasem lub ługiem DD008 Wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy DD009 Zmianowy wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy DD010 Instrukcja BHP postępowania z odpadami medycznymi DD011 Zasady…

Instrukcje BHP

Ogólne AA01 Instrukcja ogólna BHP obowiązująca wszystkich pracowników IAA05 Ogólne przepisy BHP przy maszynach produkcyjnych IAA06 Instrukcja BHP dla odlewni IAA08 Instrukcja BHP przy posług, się ręcznymi narzędziami o napędzie mech IAA10 Instrukcja postępowania na stanowisku pracy z komputerem i drukarką IAA11 Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki IAA12 Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki dokumentów IAA13 Ogólna instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych IAA14 Instrukcja ogólna BHP w szkołach i placówkach publicznych…