Jak prawidłowo eksploatować agregat prądotwórczy?

Agregaty prądotwórcze wykorzystuje się przez cały rok jako narzędzie pracy lub też w sytuacjach awaryjnych traktuje się go jako dodatkowe źródło zasilania. Efektywność oraz żywotność agregatów prądotwórczych zależą od jakości wykonania oraz prawidłowej eksploatacji oraz konserwacji.

Ogóle zasady prawidłowej obsługi agregatów są takie same dla wszystkich modeli – stacjonarnych oraz przenośnych. Wszelkie wskazówki związane ze specyfiką danego agregatu znajdują się w instrukcjach obsługi.

Wyjątkiem są jedynie agregaty z automatyką – w takim przypadku ich podłączenie do instalacji budynku musi być zgodne z przepisami dotyczącymi zasilania rezerwowego i podłączenia do sieci energetycznej, a także wykonane przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.

Niewłaściwe podłączenie generatora do instalacji elektrycznej budynku może spowodować zwrotne przepięcie z siecią, którego skutki są niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Pierwsza i główna zasada prawidłowego użytkowania agregatu to zapoznanie się z instrukcją obsługi danego urządzenia. Zawarte w niej informacje na przykład na temat eksploatacji i konserwacji  ułatwią w znacznym stopniu obsługę oraz wskażą zalecaną częstotliwość przeglądów technicznych i niezbędnych regulacji.

Warto przed uruchomieniem agregatu sprawdzić, czy urządzenie stoi na płaskiej, równej powierzchni. Oprócz tego przed każdym uruchomieniem agregatu wskazane jest sprawdzanie poziomu oleju. W przypadku niskiego poziomu, należy uzupełnić zbiornik do górnej krawędzi szyjki wlewu. W każdej instrukcji znaleźć można informację o zalecanym oleju do danego typu silnika.

Aby nie dopuścić do sytuacji w której ilość paliwa będzie poniżej dopuszczalnego minimum, warto regularnie sprawdzać jego ilość. Po zatankowaniu należy dokładnie dokręcić korek wlewu paliwa. Trzeba pamiętać również o tym by nie zostawiać w zbiorniku zbyt dużo paliwa, jeśli nie będziemy używać agregatu dłużej niż miesiąc, ponieważ poprzez parowanie jakość paliwa się obniża.

Filtr powietrza to również element, którego stan należy sprawdzać przed każdym uruchomieniem urządzenia. Powinien on być w dobrym stanie i powinien być czysty.

Zanim odbiorniki zostaną podłączone do agregatu należy sprawdzić, czy są one sprawne oraz zsumować moce wszystkich odbiorników, które zamierzamy podłączyć do agregatu. Otrzymany wynik trzeba jeszcze powiększyć o dodatkową moc, która potrzebna jest w momencie włączania odbiorników. Ta dodatkowa moc wynika z tzw. rozruchu prądów, które pojawiają się we wszystkich odbiornikach elektrycznych.

Dopiero po uruchomieniu agregatu podłącz wybrane odbiorniki. Zawsze należy włączać i wyłączać agregat przy odłączonych odbiornikach.

Jeśli zauważyłeś, że twój agregat prądotwórczy nie działa poprawnie skorzystaj z przeglądu w serwisie.