Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nazywana jest również potocznie instrukcją przeciwpożarową lub też instrukcją pożarową. Jest to podstawowy dokument, który zawiera informacje na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej danego budynku.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego złożona jest z dwóch części – opisowej i graficznej. Ta druga część zawiera rzuty kondygnacji wraz z zaznaczonym rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego, drogami ewakuacyjnymi oraz opisem pomieszczeń.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest wymogiem, który określa § 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Zgodnie z podstawą prawną instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla wszystkich budynków użyteczności publicznej (biurowe, szkolnictwa, kultury, sportu, szpitale i opieka zdrowotna, handlowo – usługowe itp. Ale również wszystkie pozostałe o podobnym przeznaczeniu.

W przypadku tych budynków bardzo istotnym kryterium jest również ich wielkość. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla budynków o wielkości powyżej 1000 m3 kubatury.