Bezpieczeństwo pożarowe zależy od prawidłowego planu ewakuacyjnego

Bezpieczeństwo pożarowe jest bardzo ważną sprawą, a odpowiada za nie właściciel budynku, zarządca lub użytkownik. Odpowiednie warunki oraz organizacja ochrony pożarowej są szczególnie ważne wtedy, kiedy z budynku korzystają osoby niepełnosprawne i w sytuacjach zagrożenia pożarowego zachodzi potrzeba ich ewakuacji.

By uzyskać jak najlepsze bezpieczeństwo pożarowe bardzo ważny jest solidny plan ewakuacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych i trenów właściciel lub zarządca budynku powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 osób, w szczególności szkół, przedszkoli, internautów, domów studenckich należy dokonać praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać tego co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego na terenie budynku należy do właściciela, zarządcy lub użytkownika. Zadaniem tych osób jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na jak najwyższym poziomie. Przepisy mówią o tym, że w przypadku ewakuacji osób niepełnosprawnych są określone warunki techniczne jakie powinny spełniać budynki oraz określone są również wymagania co do zakresu długości i szerokości dróg ewakuacyjnych, ich przebiegu i oznakowaniu.

Jeśli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie, warto jest skorzystać z pomocy zakładu usług przeciwpożarowych. Tego typu firmy mogą pomóc we właściwym opracowaniu planów ewakuacyjnych.