Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz pomiar ciśnienia

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków […] urządzenia przeciwpożarowe (hydranty wewnętrzne oraz zewnętrzne )powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie…

Konstrukcja ognioochronna przekryć i konstrukcji dachu.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawarte jest w rozporządzeniu (DzU nr 75, poz. 690). Dokładnie określono tam jaką odporność ogniową powinny mieć poszczególne elementy konstrukcyjne budynku. Przepisy przeciwpożarowe precyzują, gdzie zabronione jest stosowanie materiałów łatwopalnych. Aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo w budynkach i dostosować je do obowiązujących przepisów należy dokonać pewnych zmian lub inwestycji. Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie impregnacji ogniochronnej istniejących elementów. Sposób ten pomaga realnie podnieść…

Przegląd hydrantu wewnętrznego – kto i kiedy powinien tego dokonać?

Przeglądy techniczne oraz czynności  konserwacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją producenta. Jednak nie powinno odbywać się to rzadziej niż raz w roku. Dowodem wykonywania prac konserwatora – serwisanta jest zamieszczenie na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać: nazwę i adres firmy, rodzaj przeprowadzonych czynności oraz datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok). Konserwacja hydrantów wewnętrznych…

Gaśnice – przegląd, konserwacja oraz zasady bezpiecznego wyposażania budynków

Każdy budynek użyteczności publicznej, budynek produkcyjny, magazynowy, inwentarski oraz plac składowy powinien być wyposażony w gaśnice spełniające wymagania polskich norm. Przegląd i konserwacja gaśnic to bardzo istotna kwestia dla zachowania pełnego bezpieczeństwa. Dlatego warto to regularnie zlecać profesjonalistom. Zgodnie z przepisami jedna jednostka środka gaśniczego powinna przypadać na: -każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym w budynku (lub jego części) zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL I,…

Podstawowe wyposażenie apteczki w zakładzie pracy

Przy kompletowaniu zawartości apteczki najważniejsze są potrzeby, które w przypadku zakładu pracy wynikają z charakteru i specyfiki firmy. Liczba zatrudnionych pracowników nie ma wpływu na zawartość apteczki. Natomiast od niej zależy liczba apteczek i punktów pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (art. 2091 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Liczba,…

Pierwsza pomoc w pigułce – pomoc, to nasz obowiązek.

Na początek wyjaśnimy sobie co nazywamy pierwszą pomocą. Są to wszystkie czynności, które podejmujemy przed przyjazdem pogotowia ratunkowego włącznie z jego wezwaniem. Kiedy pomoc nie zostanie udzielona może dojść nawet do poważnego uszkodzenia zdrowia, a nawet może się kończyć śmiercią. Polskie prawo mówi o tym, że każdy obywatel ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, chociaż poprzez wezwanie służb ratowniczych. Kilka podstawowych informacji: aż około 75 % stanów zagrożenia życia ma miejsce…

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nazywana jest również potocznie instrukcją przeciwpożarową lub też instrukcją pożarową. Jest to podstawowy dokument, który zawiera informacje na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej danego budynku. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego złożona jest z dwóch części – opisowej i graficznej. Ta druga część zawiera rzuty kondygnacji wraz z zaznaczonym rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego, drogami ewakuacyjnymi oraz opisem pomieszczeń. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest wymogiem, który określa § 6 rozporządzenia MSWiA z dnia…

Jak prawidłowo eksploatować agregat prądotwórczy?

Agregaty prądotwórcze wykorzystuje się przez cały rok jako narzędzie pracy lub też w sytuacjach awaryjnych traktuje się go jako dodatkowe źródło zasilania. Efektywność oraz żywotność agregatów prądotwórczych zależą od jakości wykonania oraz prawidłowej eksploatacji oraz konserwacji. Ogóle zasady prawidłowej obsługi agregatów są takie same dla wszystkich modeli – stacjonarnych oraz przenośnych. Wszelkie wskazówki związane ze specyfiką danego agregatu znajdują się w instrukcjach obsługi. Wyjątkiem są jedynie agregaty z automatyką –…

Oznakowanie budynków – znaki ewakuacyjne

Znaki bezpieczeństwa można spotkać w wielu miejscach, takich jak: zakłady pracy, centra handlowe, szpitale, czy też szkoły. Za umieszczenie tychże znaków odpowiedzialni są pracodawcy oraz właściciele, czy też zarządcy budynku. Dotychczas obowiązywały dwie normy dotyczące oznakowania przeciwpożarowego: PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa i PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe oraz norma dotycząca oznakowania ewakuacyjnego PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja. Teraz norma PN-N-01256-01:1992 została zastąpiona przez międzynarodową normę PN-EN…

Szkolenie przeciwpożarowe – obowiązkiem pracodawcy

Zdrowie, życie, mienie, środowisko – to właśnie ma na celu ochrona przeciwpożarowa. Dlatego jest ona tak bardzo ważna również w stosunkach pracy. Przepisy mówią jasno, że każdy właściciel czy też użytkownik budynku ma obowiązek zapewnić ochronę przeciwpożarową. Oznacza to, że zarówno pracodawca, który jest właścicielem budynku, jak i ten który budynek wynajmuje musi spełnić określone w ustawie obowiązki. Należy przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych. Trzeba wyposażyć budynek, obiekt…

Bezpieczeństwo pożarowe zależy od prawidłowego planu ewakuacyjnego

Bezpieczeństwo pożarowe jest bardzo ważną sprawą, a odpowiada za nie właściciel budynku, zarządca lub użytkownik. Odpowiednie warunki oraz organizacja ochrony pożarowej są szczególnie ważne wtedy, kiedy z budynku korzystają osoby niepełnosprawne i w sytuacjach zagrożenia pożarowego zachodzi potrzeba ich ewakuacji. By uzyskać jak najlepsze bezpieczeństwo pożarowe bardzo ważny jest solidny plan ewakuacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych…

Czujniki dymu i czadu – jak stosować w użytku domowym?

Statystyki straży pożarnej są przerażające. Każdego roku z powodu pożarów oraz tlenku węgla ginie w Polsce kilkaset osób. Przeprowadzone badania pokazują, że prawidłowo zainstalowane czujniki mogłyby zmniejszyć te tragedie blisko o połowę. Statystyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pokazują, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat rokrocznie dochodzi do około 150 tys. pożarów, które są przyczyną śmierci ponad 500 osób. Bardzo często przyczyną tragedii nie jest sam pożar, ale na przykład…

(NIE)obowiązkowa apteczka samochodowa?

Wbrew pozorom lista przedmiotów, które musimy ze sobą wozić podróżując autem nie jest wcale długa. Wielu z kierowców może mieć kłopot z wymienieniem wszystkich sprzętów, które stanowią niezbędne wyposażenie samochodu. A jak to jest w przypadku apteczki samochodowej? W końcu musimy ją mieć w aucie, czy też nie? Jedyny sprzęt, który obowiązkowo powinien się znaleźć w każdym samochodzie jeżdżącym po polskich drogach to gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy. Minimalna pojemność gaśnicy…

Czy warto robić regularne przeglądy gaśnic?

Jak często przeprowadzać legalizację gaśnicy? Jak sprawdzić jej okres przydatności do użycia i dlaczego jest to takie ważne. Mniejsze gaśnice stosuje się w samochodach, a te większe w obiektach publicznych i przemysłowych. Każda z gaśnic posiada etykietę opisującą jej przeznaczenie oraz sposób użycia. Gaśnica samochodowa 1 kg musi znaleźć się w każdym pojeździe osobowym. Taki obowiązek jest wpisany do kodeksu drogowego. Każde z urządzeń gaśniczych posiada okres gwarancji producenta oraz…

Gaśnice jak poprawnie używać w nagłych przypadkach?

Pożar zwykle zaczyna się od małego ognia. Nad ogniem zwykle można zapanować, jeśli w przeciągu dwóch minut poprawnie użyjemy odpowiedniego typu i wielkości gaśnicy. Gaśnica przenośna może uratować życie poprzez ugaszenie małego ognia lub zatrzymanie jego rozprzestrzeniania do momentu przyjazdu Straży Pożarnej. Zanim przystąpisz do gaszenia ognia upewnij się, że wszyscy ludzie są poza budynkiem. Bardzo ważne jest, aby ktoś zadzwonił po Straż Pożarną. Jeśli ogień zacznie się rozprzestrzeniać lub…